เชิญส่งภาพผลงานศิลปะเข้าประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 48

04 August 2017

เชิญส่งภาพผลงานศิลปะเข้าประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่48 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

คลิกที่ข่าวให้อัพภาพตัวโปสเตอร์งานให้คนคลิกดูได้ และอัพใบสมัคร Form1 และ2 โดยกดโหลดใบสมัครได้ตรงปุ่ม ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

รายละเอียด

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

  1. วาดภาพบนกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษโปสเตอร์ ขนาด 38 เซนติเมตร x 54 เซนติเมตร
  2. เปิดเสรีสำหรับหัวข้อภาพ
  3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี และส่งภาพได้1คนต่อ1ภาพ
  4. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ลงในแบบฟอร์ม1และ2ให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์ม1ให้นำมาติดไว้ด้านหลังภาพผลงาน และแบบฟอร์ม2ให้ส่งมาพร้อมภาพผลงาน
  5. ห้ามพับ หรือหักงอภาพ
  6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน

 

การส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ส่งผลงาน บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
75/23-24 ชั้น 11 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์. 02-261-8285-7 โทรสาร. 02-261-1418

 

การประกาศผล ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2561 ทาง www.pentel.co.th และ Facebook : Pentel(Thailand)

ในกรณีได้รับรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล